Competitors Spring Cup 2014
Advanced Novice Category

TEAM NEXT

RUSSIA
Team NEXT
 
Athletes (alphabetical order):
Anna Aseeva, Veronika Bortsova, Darya Danchina, Anastasiya Ziganshina, Evgeniva Karpova*,
Yaroslava Komleva, Darya Kornfenko, Ekaterlna Kochetkova, YUllya Kuznetsova,
Darya Makarova, Aleksandra Matviets, Pollna Oxotina, Poilna Semagina,
Arina Strelyaev, Ekaterina Shueva, Arina Yurovskikh.

*=Captain

Coach: Denis Linev.

Free Program Music:

Madagaskar